UPУважаеми приятели,

Всяко шествие на Безсмъртния полк, в който и да е град, в което и да е село на България, трябва да е законосъобразно. Това предполага местните власти да бъдат уведомени. 

За целта сме подготвили Примерно уведомление до местната администрация.

Нека координаторите на шествията изтеглят файла и да попълнят празните полета с необходимите данни.

Администрацията следва да приеме Уведомлението.

Шествието на Безсмъртният полк не изисква разрешение от страна на местните власти, защото режимът е уведомителен. Те могат единствено да направят промени в маршрута и часа.

Може да прочетете примерното уведомление от страницата „Примерно уведомително писмо до местната администрация за провеждане на шествие „Безсмъртен полк“, откъдето може да изтеглите и файла на писмото в doc-формат.