Стани координатор

Координатор на Безсмъртния полк може да стане всеки българин, който представлява обществени организации, държавни или общински структури, медии или самия себе си.

Координаторът провежда информационна кампания.

Необходимо е да се работи с медии. Видео и аудио реклами и записи, макети за печат и външна реклама, листовки и презентационни материали се предоставят от Инициативния комитет на Безсмъртния полк.

Необходимо е да се разкаже на хората каква е идеята на Полка, да се съобщи за възможността да се впише историята на хората, участвали в борбата срещу фашизма и нацизма в България, да се помогне за изработването на транспаранти и да се участва в Парада на Безсмъртния полк на 9-ти май.

Транспарантите с изображенията на Героите се заплащат от самите участващи граждани, но цената следва да бъде с нетърговска цел – колкото струва самата изработка.

Транспарантите с фотографиите на Героите не е задължение на Координаторите – те се изработват от привлечени за изпълнението на тази дейност, според посочените условия, фотоателиета, ПР или рекламни фирми.

Настоятелно не препоръчваме на координаторите да вземат участие в каквито и да било финансови операции, свързани със заплащането на дейности по организирането и провеждането на Парада на Безсмъртния полк.

Друга задача на Координатора е да изпраща на Инициативния комитет информация – спомени, биографии, снимки и др. материали за бащи, майки, дядовци, баби и други роднини, взели участие в борбата срещу фашизма и нацизма през 20-ти век.

Адресът на сайта на Полка следва да се публикува на всички информационни и организационни материали (рекламни клипове, макети, новини, коментари, документи, листовки и др.), свързани с подготовката и провеждането на Парада на Безсмъртния полк.

Всеки одобрен Координатор получава специално Удостоверение, което може да го легитимира пред хората.

Спазването на Устава от Координатора е задължително. Това означава, че по време на информационната кампания, по време на провеждането на Парада на 9-ти май и след това, категорично се забранява упоменаването на политически партии, конкретни политици или държавни/общински служители и избраници.

Забранява се всякакво комерсиално използване на символиката и името на Безсмъртния полк.
Всички наши партньори и координатори с подписа си се съгласяват с принципите на Устава.

Ако сте готови да станете Координатор на Безсмъртния полк, може да изпратите своето Заявление с попълването на формата по-долу: