Примерно уведомително писмо до местната администрация за провеждане на шествие „Безсмъртен полк“

До Г-н/Г-жа ……………………………..
Кмет на община/град/село

 

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

 

Относно: Провеждане на шествие „Безсмъртен полк”

 

От ………………………………………………………………………………………..….,
координатор на Фондация „Безсмъртният полк” – България,
GSM: …………………………..…….,  адрес: гр./с…………………………, ул………………………….№………..

 

Уважаеми/а господин/жо ……………………………………………,

На основание ЗСММ, Ви уведомяваме, че на 09.05.2016 година ще проведем шествие „Безсмъртен полк” за почитане паметта на загиналите Герои в българската антифашистка и антихитлеристка Съпротива и във Втората световна война.

Място на тръгванена шествието:………………………………………………………………………………………..
Улици, през които ще премине шествието:……………………………………………………………………….
Място на приключване на шествието:………………………………………………………………………………..

Време:09.05.2016 год., от ….часа до …. часа.

Събиране: …..ч

Начало: ……ч

Край: …….ч

По време на шествието ще бъдат използвани следните материали: паметни щендери, знамена, транспаранти, мегафони и др.

Координатор на събитието:………………………………………………………………………………….

Отговорник за обществен ред: …………………………………………………………………………….

Лице за връзка с органите на реда: …………………………………..…, GSM:…………………………

Очакваме на мероприятията да присъстват около ……. граждани.

 

Град …………………………

Дата на подаване ………………………………………

 

С уважение,

………………………………………………………………………………………
(име и фамилия)

 

Можете да изтеглите уведомителното писмо в doc-файл от този линк:
Примерно уведомително писмо до местната администрация за провеждане на шествие „Безсмъртен полк“