Етикети

,

1239870_586723091392188_685316696_nЕдинодушно Народното събрание прие на първо четене предложенията за изменения и допълнения на Закона за ветераните от войните на 7 април тази година. Бойците от антифашистката Съпротива, обаче, не са включени в този закон.

Предложеният законопроект цели да внесе определени корекции в сега действащия закон. Благодарение на участието на тези хора, като част от българската армия, България успя да избегне поредната национална катастрофа след Втората световна война.

Живите ветерани днес са по-малко от 3500 човека.

Тези промени са били внесени още през 2013 г., но за съжаление се приемат след близо три години. Тогава ветераните бяха 8093 човека.

Какви са предложенията за промени на закона?

  1. Да отпадне списъкът и редът за даване на безплатни лекарства. Те да се дават срещу рецепта от лекуващия лекар, в количество и качество по преценка на лекаря според конкретното заболяване и поносимостта на ветерана. Предписаните лекарства да могат да се получат безплатно от всяка аптека в страната срещу рецепта и документ, че е ветеран.
  2. Цялата извънболнична и болнична медицинска и дентална помощ на нуждаещите се ветерани, включваща медицински прегледи, изследвания, консумативи, видове операции (коремни, ставни, урологични, очни, стоматологични и др.), необходимите протези (ставни, очни лещи, зъбни протези и др.) да бъдат напълно безплатни за ветераните. С предимство да бъдат преглеждани, лекувани и настанявани във всички здравни заведения в страната (държавни, общински, ведомствени, частни и др.), и цялостното им лечение да бъде за сметка на държавния бюджет. Ако ветеранът има нужда от придружител при болничното му лечение, по лекарска преценка, престоят на придружителя да бъде безплатен.
  3. Сега ветераните имат право на отдих и лечение безплатно във всички санаториуми в страната, но са ограничени само в неактивен сезон, т.е. само зимно време. Предлага се да бъдат приемани с предимство и по всяко време на годината. Ако по преценка на лекаря ветеранът има нужда от придружител и той да бъде приеман безплатно.
  4. Предлага се всички ветерани да бъдат активно наблюдавани от личния лекар. Това да включва периодични (регулярни) контакти между лекаря и ветерана в дома му или при лекаря, своевременно и адекватно лечение при заболяване, регулярни профилактични прегледи и изследвания. За да се промени отношението на лекуващия лекар към ветерана от пасивно и безразлично към активно и ангажиращо, личният лекар да бъде заинтересован и поощрен морално и материално със съответното Разпореждане на Министерството на здравеопазването, което да има задължителен харктер и стриктен контрол за изпълнение.
  5. Привилегиите на ветераните за безплатно пътуване по транспорта се ползват рядко и едва от 25% от живите, подвижни ветерани. Предлага се на тези, които се нуждаят от придружител, същият и той да се ползва от транспорта безплатно само в качеството си на придружител (когато придружава ветерана).
  6. За по-активен социален патронаж на нуждаещите се ветерани и контакти с тях в отдалечените райони и села, да се дадат на общинските или областни ръководства по една – две безименни безплатни транспортни карти.
  7. Ветераните имат право да ползват столовете за общестено хранене на въоръжените сили, общинските ведомства и учреждения. Предлага се това право да се даде и на техните съпруги (съпрузи). Това са единични случаи, а три четвърти от тях са без съпруги (съпрузи).
  8. При смърт на ветеран наследниците му имат право на 500 лева за погребение. Предлага се след думите „наследниците му”, да се добави „или тези, които реално са извършили погребението на ветерана”. Това лишава реално наследници, които не са се погрижили за погребението на ветерана от претенции за 500 лева.

 

Според „Безсмъртният полк” бойците от антифашистката Съпротива също трябва да получат статут, приравнен на този на ветераните от войните.

Антифашистите във Франция, Гърция и Белгия, например, се ползват със специално отношение и почит.

Очакваме в Народното събрание преди Второто четене на закона да има доблестни депутати, които да направят необходимото предложение за включването на останалите живи бойци от антифашистката Съпротива в Закона и да бъдат признати за ветерани от войните.