NN1Роден на 21 май 1912 година в с. Дондуково, в крайно бедно прогресивно семейство.

Тясна дружба свързва Александър Петров с известния партиен функционер от Ломския край Кирил Горанов Рацов от с. Медковец. Под негово влияние той скоро израства като любим ръководител на младежта от Василовския партиен район.

Голяма и разностранна е дейността на ръководените от Александър ремсови организации в района: екскурзии на младежките кооперативни групи, изнасяне на прогресивни пиеси, писане и разпространяване на позиви и др.

През 1935 година след един провал в с. Крива бара в ръцете на полицията попада и Александър Петров. По време на процеса в София подсъдимите се държат достойно. Съдът е принуден да произнесе оправдателна присъда. След бизо шестмесечно престояване в затвора Александър се завръща отново в Дондуково и с още по-голям жар заработва за делото на партията.

Полицията е постоянно по следите на смелия партиен функционер. Непрекъснатите арести и заплахи го принуждават да напусне временно родният си край и се установява в София.

През 1943 година полицията успява да арестува голям брой партийни дейци от Василовския район. Александър Петров е арестуван в София и докаран в Ломския затвор.

На 28 февруари 1944 година фашистките палачи го обесват в Ломския затвор.