Етикети

Рангел Петров е роден на 15 март 1886 г. в с. Бойково, Пловдивски окръг, в крайно бедно семейство.

Идва в Пловдив да учи обущарски занаят, а едновременно с това учи и в Пловдивската мъжка гимназия. Тежкият живот отрано го свързва със социалистическото движение.

Рангел е в първи клас на гимназията, когато Димитър Благоев като учител е изгонен от нея. Рангел е един от многото младежи, расли под негово влияние.

Още 16-годишен, той е един от основателите на младежкото работническо туристическо дружество „Христо Ботев“ в Пловдив. Член е на Кожаро-обущарския синдикат от 1901 г. През 1908 г. той е един от основателите на Кожаро-обущарския професионален съюз със седалище в Пловдив и член на неговото централно настоятелство до смъртта си.

Член е на БРСДП (т.с.) от 1905 г. Като актьор на партийната сцена, секретар на увеселителния комитет, домакин на театралната група, неуморим сказчик, лектор, оратор и др. той се издига като един от ръководителите на професионалния съюз и редактор на в. ,Кожаро-обущар“. Името му се среща във всички изборни бюлетини на комунистическата партия.

През 1914 г. е делегат на Кожаро-обущарския съюз на конгреса на сръбските професионални съюзи в Белград, а също и по-късно във Виена.

В изборите на 7 декември 1919 г. пловдивските трудещи се дават най-много гласове за БКП (т. с.) и от 26 декември същата година общината в Пловдив става комуна. Рангел Димитров е един от тримата помощник-кметове комунисти.

След войната е избран за работнически представител в комисията за прилагане на закона за заплатите на работниците-войници. През 1922 г. е делегат на IV конгрес на Коминтерна. Участвува и във Втория конгрес на Червения синдикален интернационал и на Международната кожаро-обущарска конференция, на която чете доклад на руски език на тема „Безработицата – причини и борба против нея“. Рангел Димитров е избран за член на контролната комисия на Международния комитет за агитация и пропаганда сред кожаро-обущарските работници.

След дванадесетдневно тежко боледуване Рангел Димитров почива на 31 август 1923 г.

 

Информация: Павел Иванов