Етикети

Роден е през 1892 г. в Бургас. Баща мy e учителствувал няколко години в сливенските села, но после се преселва в Бургас и отваря малка печатница и книжарница. По-късно, след смъртта на бащата, той и майка мy се преселват в Пловдив. През 1906 г. Стефан Кираджиев постъпва във Военното училище, но още същата година той е изключен заради антимилитаристична пропаганда и се връща в Пловдивската гимназия. В гимназията се свързва с група прогресивни ученици, които са под идейно влияние на Васил Коларов.
След завършване на гимназията той следва право в Софийския университет.
В София участвува доброволно в експедирането на вестника на транспортните работници. През 1914 г. завършва семестриално университета и се връща в Пловдив. Първоначално постъпва на работа в една аптека, а след това става учител в с. Стряма и в с. Катунско Конаре. Но и учителствуването не му допада. Под въздействието на Васил Коларов постъпва на работа в пловдивския клон на Народната банка.
Повечето от времето си прекарва в партийния клуб, участвува в оркестъра и театралната група. Започва да работи в профсъюзната организация и бързо се очертава като отличен профсъюзен деец.
След злополучната смърт на Никола Господинов през 1915 г. по настояване на Васил Koларов през 1919 г. секретарството на тютюноработническия съюз се поема от Стефан Кираджиев. От този момент до смъртта си той свързва живота си с борбите на тютюноработниците.
Той организира стачката на тютюноработниците в Пловдив на 30 юни 1919 г. И когато голямата тютюноработническа маса изпълва улиците на града с възгласи и песни и спира пред партийния дом, където е трибуната, Стефан Кираджиев произнася пламенно слово. Благодарение на умелите и осмислени действия на Кираджиев стачката завършва с успех. Заплатите са увеличени със 7000 лв.
През периода 1919-1920 г. той редактира в-к „Тютюноработник“, пише позиви, работи за масова просвета, за укрепване и създаване на организации във всички тютюноработнически центрове. Чрез ръководените от него курсове израстват стотици профсъюзни дейци, които след това стават партийни ръководители.
Стефан Кираджиев взема дейно участие в подготовката на Септемврийското въстание. На 23 септември 1923 г. той е арестуван и на другия ден е разстрелян край Пловдив.

Информация: Павел Иванов