Етикети

Георги Патарчанов е роден на 2 юли 1881 г. в бедно селско семейство на панагюрски овчари. С голяма мъка и в мизерия успява да завърши Пловдивската мъжка гимназия, а след това и Физико-математическия факултет на Софийския университет.

Отдава се на благородната учителска професия. Местен от гимназия в гимназия и тормозен заради своите социалистически идеи, Патарчанов е принуден да се прости с професията си.

През 1910 г. заминава за Белгия – в гp. Ганд, където за две години завършва инженерство.

По време на Първата световна война като мобилизиран запасен офицер инженер Патарчанов развива широка социалистическа пропаганда сред войниците и офицерите.

Като инженер в Пловдивското окръжно инженерство той се ползува с голям авторитет не само като специалист, но и като подчертан общественик-комунист.

Когато Партията печели Пловдивския общински съвет през 1919-1920 г., инженер Патарчанов е привлечен за началник на „Технически отдел“ на комуната, от която длъжност е уволнен след насилственото разтурване на Пловдивската комуна.

Бил е член и на контролната комисия на градската партийна организация.

От 1920 до 12. IX. 1923 г. е член на окръжния комитет на Военната организация.

Събитията от 1923 г. заварват Патарчанов в родния му град Панагюрище. По искане на пловдивската полиция той е арестуван, доведен в Пловдив и през една тъмна септемврийска нощ зверски е убит край Пловдив заедно с други видни партийни ръководители.

 

Информация: Павел Иванов