Етикети

stepan-shahbazyanРоден е на 1 май 1883 r. в Пловдив.
Израства в будно революционно семейство. Бащиният му дом е убежище на политически емигранти от царска Русия и скривалище на нелегална литература.
Степан учи в Пловдивската мъжка гимназия, в която по това време е учител Димитър Благоев. Благоев високо е ценял будния младеж и виждал в негово лице надежден пионер на социализма.
Поради липса на средства Степан напуска гимназията и става търговски служещ. Свързва се с работнически синдикати и е един от най-ентусиазираните и дейни агитатори в окръга.
През Първата световна война и след нея той нито за момент не прекъсва своята дейност и ръководи синдикалните борби, развива агитационна дейност сред националните малцинства в Пловдив. пише позиви и т.н.По решение на Партията Степан Шахбазян започва издаването на печатен орган на арменските групи при БКП (т.с.).

По-късно е изпратен в СССР. След завръщането си възторжено разказва на публични събрания за новия живот в страната на победилия социализъм. за което е жестоко преследван. От 1910 до 1915 г. е секретар на ГК на БКП, а от 1918 до 1921 г. – на Окръжния комитет на БКП – Пловдив.

На 26 септември 1923 г. е арестуван и след зверски мъчения е убит от фашистите-капиталисти в местността „Кемера“ край Пловдив заедно с 11 свои другари.