Етикети

NN1Разказва Наталия Салимова.

Цялата рода по-майчина линия загина в тази война.

Много са загубите.

След войната жива остана само майка ми.

Става дума за гр. Воронеж, Харков, в Украина.