Етикети

NN1Разказва Камен Криворов.

Баща ми Атанас Делов Криворов роден на 21.01.1923 год. в с. Смилец, обл. Пазарджик.

Член на РМС от 1941 год., партизанин от 14.09.1943 год. в отряд „Г. Бенковски”, 1-ва Полска чета.
Почина през 2004 год.

Майка ми Мария Димитрова Криворова родена на 18.07.1921 год. в гр. Пловдив.
Политзатворник в Пловдивския затвор. Една от укривателките на Лиляна Димитрова в гр. Пловдив.

Почина през 2006 год.