Етикети

904Скъпи приятели!
Уважаеми антифашисти и ветерани!
Другари в „Безсмъртния полк”!

Искам да Ви благодаря за това, че днес Вие пазите Паметта за Великата Победа над фашизма.

За това, че не само носите в сърцата и душите си тази Памет, но и продължавате всяка година да отбелязвате Великия Ден на Победата.

„Безсмъртният полк” шества по целия свят – през Сибир, Урал, Волга, Русия, България, Европа, Америка, Азия…  „Безсмъртният полк” събира в едно живи и мъртви, деца и старци, военни и граждани. Ние заставаме заедно в един строй, за да се поклоним пред Паметта на своите бащи, деди, прадеди, родственици. За да продължим свещеното им дело – делото на Великата Победа.

9-ти май е най-важният празник на Земята. Ако нашите предци не бяха постигнали тази Велика Победа, ако не бяха спечелили битката срещу фашизма, то нямаше да съществува днешния свят, нямаше да ни има самите нас. Вместо това щяхме да имаме една разрушена от фашистите и хитлеристите Европа и един ужасен свят.

Днешното време е неспокойно.

Фашизмът отново изпълзява и разкрива злобната си физиономия.

Фашисти маршируват по улиците на Европа и света.

Надявам се, че ще бъдем достойни наследници на своите бащи и деди – на Победителите, и ще продължим тяхното свещено дело.

Ние с вас сме родени благодарение на Победата.

Ние сме наследници и деца на Победата!

В своите сърца ние винаги ще носим Паметта за онзи героичен подвиг на армията на Съюза на съветските оциалистически републики и гордо ще развявамечервеното  знаме на Победата.

Благодаря Ви скъпи приятели, уважаеми антифашисти и ветерани!

Поздравявам Ви с този прекрасен, удивителен, радостен празник.

 

С Днем Победы!

 

Павел Иванов
Председател на Фондация „Безсмъртният полк”