NN1Роден на 12 август 1920 г. в Батак.

Партизанин.

Убит с брат си и снаха си в сражение на 7 март 1944 г. на 23 годишна възраст.