Етикети

През юни 1944 година с орден «Червено Знаме» е награден 13-годишният Костя Кравчук — най-младият негов притежател. По време на фашистката окупация на Киев, рискувайки живота си, той спасил знамената на 968 и 970 стрелкови полкове.
Когато ранените червеноармейци му предали бойните знамена за съхранение, Костя бил само на десет години.

По улиците на града постоянно патрулирали немци. Костя сложил знамената в чувал и го хвърлил в празен кладенец. Периодично проверявал наличността им. Костя попаднал под вниманието на немски патрул, който задържал момчето и приудително го изпратил в Германия.

Но Костя избягал и се приближил към фронтовата линия.

В същото време Киев вече бил освободен, затова на следващия ден след завръщането си у дома Костя измъкнал от скривалището знамената, които вече считали за изгубени, и ги върнал на коменданта на града.

По-късно много доброволци се присъединили към Червената армия под тези знамена на полковете.