Етикети

dimitar-gichevРоден е през 1888 г. в с. Перущица, Пловдивска област. Опознал робската неволя на своя отруден народ, закърмен с борчески дух на възрожденци, още като юноша приема революционните идеи на марксизма-ленинизма.

Като ученик и студент в София той упорито чете марксистка литература и взема активно участие в революционните борби на студентите. Тук той израства като всеотдаен и зрял комунист. Изпълнява редица отговорни партийни задачи.

Участвува в подготовката на Септемврийското антифашистко въстание. Присъствува на заседанията на революционния комитет в София, на които се приема оперативен план за въстанието в София и окръга.

Димитър Гичев заедно със Симеон Банков се натоварва да ръководи завземането на централната гара и депото в София.

Поради допуснатите слабости в подготовката на въстанието заседанието на 21 септември 1923 г. бива разкрито и в къщата, в която се провежда, нахлуват въоръжени полицаи.

Димитър Гичев изважда пистолет и стреля срещу полицаите и, за да не попадне жив в ръцете им, се самоубива