Етикети

Spas Stoykov1 copyРазказва Александър Стоянов.

Спас Стоянов Стойков е роден на 29 април преди 110 години в семейството на Стоян и Елисавета Стойкови. Заедно със децата си Цветанка, Драга и Спас, семейството е живеело в къщурка на ул.”Враня” 17. Къщурката е направена от дядо Стоян и негови приятели за една нощ, за да се узакони от общината по тогавашните закони.
Баща му, Стоян Стойков Тодоров, е убит за комунистическа дейност през 1921 г.

Спас е останал сирак на 15 години. Тръгва да работи като чирак в работилница „Вагрянка” близо до ул.”Нишка” и ул.”Пиротска”. Коньовица е краен, беден квартал населен с работници и бедни занаятчии .

Двадесет и две годишен, Спас Стоянов става комунист БКП/т.с./.
От 1931 г. до 1936 г. е бил в затвора, осъден по фашисткия ЗЗД за комунистическа дейност.

След излежаване на присъдата излиза от затвора и се оженва за Борка Александрова.

През 1937 г., 1939 г. и 1944 г. в семейството се раждат Елисавета, Стоян и Александър.

През 1944 и 1945 г. Спас Стоянов Стойков отива като доброволец на фронта. Краят на Втората световна война го заварва в Унгария като редник. Има много награди, ордени и медали.

След края на Втората световна война работи като инструктор във ОРПСС.

След 1948 г. работи като технолог в ЗММ.

Активен борец против фашизма и капитализма.

Умира на 22.09. 1989 г.