Етикети

NN1Разказва Уляна Петкова Пачева.

Петко Иванов Пехливанов – мой баща.

Роден е на 27.08.1921 в с. Каравелово, община Карлово, област Пловдив.

Партизанин е от есента на 1943 г. във Втора Средногорска бригада „В.Левски“, участник е в Отечествената война.
В антифашистката съпротива участват всички членове на семейството на Иван Нечов Пехливанов и Дона Стоянова Пехливанова. Партизани са и синовете Стоян Иванов Пехливанов, Нечо Иванов Пехливанов, Делко Иванов Пехливанов, Иван Иванов Пехливанов; Георги Иванов Пехливанов е антифашист – концлагерист; Пенчо Иванов Пехливанов, Пена Иванова Пехливанова и снахата Гена Пехливанова, заедно с дядо Иван и баба Дона са ятаци.

Бащата на баба Дона – Стоян Минчев – Комитата е участник в боевете на Шипка и в борбите за Съединението на България.

Татко живя честно. През целия си живот остана верен на младежките си идеали. Почина на 14.07.1997.