NN1Роден на 20 януари 1924 г. в Мали Върбовник,  Кюстендил.

Партизанин.

Загива в сражение на 25 юни 1944 г. на 20 годишна възраст, заедно с още 15 бойни другаря.

Предателството  на атифашистката  група  е  осъществено  от  Серафим Цинцов  на  25  юни  1944  година,  котато групата  се  е  придвижвала  към  основния Рило-Пирински  партизански  отряд. Антифашистите  отсядат на  24  срещу  25  юни  1944  год. през  нощта  в  една  плевня  в  село Еремия,  област  Кюстендилска.  Серафим  Цинцов който  е  родом  от  същото  село,  по това  време  е  бил  войник  в  домашен отпуск  и  се  е  намирал  в  селото.Същия на  разсъмване  разкрива  групата  антифашисти, измъква  се  и  отива  в  жандармерията  и ги  предава.  Антифашистите  са  обградадени  от многочислена  войска  и  жандармерия.  В  неравен бой  загиват  16  партизани  антифашисти, останалите  17  члена  на  групата  пробиват блокадата  и  успяват  да  се  спасят.