NN1Роден в Дондуково, Монтанско.

Политзатворник.

Самоубива се в затвора на 23 февруари 1944 г.