Мария Градинарова

Родена през 1929 г. в София.

Била е доброволка през ВСВ – санитарка и медицинска сестра в походен лазарет. По онова време е била непълнолетна!

След завръщането от фронта е продължила гимназиалното си образование и след това работеше над 40 години в Столично Електроснабдяване като счетоводител.

Била е активен общественик и член на ръководството на Червения кръст в българската секция в столицата.

Информацията е дадена от сина на Героинята – Степан Агукян, София.