Етикети

Йордан Петков Йорданов e роден на 16 октомври 1914 г. в с. Дрянковец, Бургаско.

Убит е от капиталистическата фашистка власт в България като партизанин. Той е разстрелян с жена си Кина без съд и присъда на 2 юли 1944 г.

Безсмъртният полк издирва фотографии на Героя.