Етикети

На 12 ноември 1943 г. в къщата на Саве Костадинов в с. Полетинци са положени основите на Кюстендилският партизански отряд от Кирил Велинов Богословски, Иван Янакиев, Боян Александров, Боян Савов, Мирчо Божилов и Йордан Митев Яначков.

Веднага новият отряд пристъпва към бойното си кръщение.

Акцията в с. Долно Уйно прави силно впечатление в цялата околия и вдъхва вяра у местното население. Хората започват да преувеличават, започват да съчиняват легенди за партизаните, защото са им по сърце.

Но тази акция кара фашистите да побеснеят. За тях става ясно: партията – техният смъртен враг, е жива!

 

БАС