Етикети

Troyan_SotirovРазказват Милена Милошева и Евелина Венкова.

Нашият прадядо Троян Видинов Сотиров, родом от с. Крапец, област Перник, е роден на 28 май 1923 г.

Участва в най – кръвопролитното сражение, което историята познава – Втората световна война, в V – ти конен полк на Българската армия.

С армията стига до Драва – Соболч. Дядо ни се връща жив от войната, но с белодробно заболяване. Не ползва привилегии или пенсии, но винаги се е гордял, че е защитавал достойно родината.

По време на атифашистката борба, неговият баща, дядо Видин Сотиров Популов, е криел партизаните в собствения си дом.

Дядо Троян е починал на 28.02.1984 г.

Поклон пред героите!
Ние помним!