Етикети

Romanova copyРазказва Леонид Стоянов.

Романова, Прасковя Андреевна.

Мама е родена през 1927 г. През 1944-та е била на 18 години.

След като завършва курс за радисти, заминава за фронта, служи в свързочен полк, на подвижна радио-станция (фургон) преминава през Полша и Германия.

Раняват я, едва не попада в плен заедно с автомобила, но съумява да се измъкне от обкръжението.