Етикети

Ivan TarasenkoРазказва Татяна Ангелова.

Чичо: Иван Филипович Тарасенко (1914-1942). Иван Филипович е радист, пропада без вест при отбраната на Севастопол на 3 юли 1942-ра година на нос Херсонес, 35 ББ. Служи в 13 резервистки полк на ДОТ-овете и ДЗОТ-овете на бреговата отбрана в главната база на Черноморски флот.

В Паметната книга на Севастопол, т. IV, стр. 467-ма, е записан Иван Филипович Тарасенко, пропаднал без вест на 3 юли 1942 година в района на 35-та брегова батарея.