NN1Родена в София.

Партизанка.

Загива през 1943 г.