NN1Александър Георгиев Момчев е роден на 1 април 1921 г. в Беброво, Велико Търново.

Партизанин.

Загива в сражение на 16 април 1944 г. на 23 годишна възраст.