NNАлберт Хаим Бенвенисти – Даскала е роден на 10 август 1922 г. в Пловдив.

Партизанин.

Загинал в сражение на 30 юни 1943 г., когато е едва 21-годишен.